tabela ligowa

drużyna M. W. R. P. B.Z. B.S. PKT.

 

Stadion

Oświadczenie Zarządu

                                 Oświadczenie

 

Zarząd Klubu MKS ''ORZEŁ'' w Rudniku nad Sanem oświadcza, że w

związku z brakiem stabilności finansowej Klubu spowodowanej

wycofaniem przez Radę Miasta i Gminy od marca 2016r. 15%

dochodu z obsługi placu targowego/ do 70% całości utargu/ nie ma

możliwości sfinansowania dalszej działalności statutowej. Stało się

niemożliwym przygotowanie zawodników do rozgrywek w klasie

okręgowej. Pomimo bardzo wielu rozmów z panem Burmistrzem,

Radnymi Miasta nie udało się wypracować sposobu finansowania i

wizji statusu Klubu ''Orzeł'' na najbliższe lata. Członkowie Zarządu

mając na uwadze powagę sytuacji i wspólne dobro podjęli uchwałę

o rezygnacji z pracy w Zarządzie. Do czasu wyboru nowego Zarządu

lub rozliczenia- zdeponowania dokumentów Klubu nadal będziemy

się starać uaktywnić Radnych Rady Miejskiej, Burmistrza, aby nie

uchylali się od odpowiedzialności za zaistniałą sytuację i podjęli

odpowiedzialny dialog co do dalszej przyszłości Klubu ''Orzeł''.

 

 

                                                                 Zarząd Klubu