tabela ligowa

drużyna M. W. R. P. B.Z. B.S. PKT.

 

Stadion

Informacja.

Zarząd MKS "ORZEŁ" w Rudniku nad Sanem informuje,
że na Walnym Nadzwyczajnym Wyborzym Zgromadzeniu
Członków Klubu nie dokonano wyboru nowego Zarządu.
Walne zgromadzenie nie przyjęło rezygnacji
dotychczasowego Zarządu. Po dyskusji o aktualnej
sytuacji Zgromadzenie upoważniło obecnych członków
Zarządu do kontynuacji rozpoczętej pracy na co
wyrazili zgodę. Obecna bardzo trudna atmosfera nie
powoduje rozpadu Klubu co niosą niektóre wypowiedz,
wręcz przeciwnie, daje możliwość na uzdrowienie
sytuacji i prowadzenie Klubu na zdrowych zasadach.
Dziękujemy wszystkim za poparcie i zaufanie.
O sytuacji w Klubie będziemy informować na bieżąco.


                         

                                Zarząd Klubu MKS ''ORZEŁ''