tabela ligowa

drużyna M. W. R. P. B.Z. B.S. PKT.

 

Stadion

Informacja Zarządu Klubu

 
                 Informacja Zarządu Klubu

 Zarząd Klubu Sportowego w Rudniku nad Sanem informuje , że w dniu

20.08.2016r. odbyło się spotkanie Zarządu z rodzicami grupy sportowej

juniorów. Spotkanie było poświęcone aktualnej sytuacji organizacyjnej i

finansowej Klubu. Omówiono powody wycofania drużyn z rozgrywek jak też

cele na najbliższy okres. Większość rodziców była dobrze zorientowana w

sytuacji, a stawiane pytania dotyczyły; Co można jeszcze zrobić aby rudnicka

młodzież i dzieci mogły bezstresowo trenować i uczestniczyć w rozgrywkach

piłkarskich. Zarząd przedstawił kilka rozwiązań, lecz by prawidłowo prowadzić

działalność to należy zgłosić  trzy – cztery grupy sportowe: seniorzy, juniorzy

/juniorzy młodsi/, trampkarze /trampkarze młodsi/. Podczas dyskusji wszyscy

zgodzili się ze stwierdzeniem, że muszą być rozmowy i współpraca Klub –

Urząd – Szkoła i Rodzice. Obecna sytuacja gdzie brak jest na spotkaniach

przedstawiciela Urzędu Gminy /Radnych – Komisji Sportu/ nie napawa

optymizmem. Wręcz przeciwnie pozostaje gorycz i pytanie dlaczego ludzie

wybrani przez mieszkańców miasta, którzy niejednokrotnie obiecywali

poprawę sportu teraz nie są zainteresowani nawet spotkaniem, a przecież

biorą za to pieniądze. Rodzice odnosząc się do wcześniejszych propozycji

poparli gotowość do pracy Członków Zarządu Klubu. Kilkoro poinformowało,

że na własną rękę będą mobilizować Radnych i Burmistrza do aktywniejszej

pracy na rzecz sportu, a nawet wspomogą Klub finansowo.  Wspólnie

uzgodniono, że dzieci i młodzież powinna grać w rozgrywkach. Zarząd

zobowiązał się że dołoży wszelkich starań, aby zgłosić do rozgrywek grupę

trampkarzy i juniorów co po wstępnych rozmowach w podokręgu  jest możliwe

od września. Rodzice poprosili, aby Zarząd informował ich o aktualnej sytuacji

i postępach w pracy gdyż informacje w lokalnej  prasie nie zawsze są pełne,

a w niektórych przypadkach wręcz kłamliwe i podsycające nienawiść.

Zarząd Klubu MKS „Orzeł” bardzo dziękuje wszystkim rodzicom i zawodnikom

za udział w spotkaniu.                                                                                        Zarząd Klubu